Vastuualueet

Puheenjohtaja

 • Kokonaisuuden hallinta ja lankojen käsissä pitäminen
 • Hallituksen toiminnan seuraaminen ja hallituksen tukeminen
 • Erilaisiin tapaamisiin osallistuminen kuten johdon tapaaminen, puheenjohtajatapaamiset
 • Esityslistan kokoaminen ja hallituksen koolle kutsuminen
 • Ainejärjestön edustaminen muun hallituksen kanssa

Varapuheenjohtaja

 • Puheenjohtajan tukena toimiminen ja tarvittaessa paikkaaminen, läheinen yhteistyö puheenjohtajan kanssa

Taloudenhoitaja

 • Talousarvion ja tilinpäätöksen tekeminen
 • Maksujen kerääminen ja niiden tarkkailu, laskujen maksu
 • Taloudellisen tilanteen seuranta ja raportointi

Sihteeri

 • Pöytäkirjojen kirjoittaminen
 • Jäsenrekisterin ylläpito
 • Sähköpostilistojen ylläpito
 • Esityslistojen ja pöytäkirjojen arkistoiminen

Edunvalvontavastaava

 • Yhteydenpito henkilökuntaan yhdessä pj:n kanssa
 • Työryhmärekry
 • Koulutuspoliittisten asioiden tuominen hallituksen ja jäsenistön tietoon
 • Jäsenistön palautteen ja ajatusten kuuleminen
 • Opiskelijoiden hyvinvointiasiat
 • Tasa-arvoasiat
 • Ympäristöasiat
 • Turvallisuus

SOOL-vastaava

 • SOOLin asioiden infoaminen jäsenistölle ja hallitukselle
 • Yhteys SOOL-kummiin
 • SOOL-asioiden hoitaminen (SOOL-päivä, koulutukset, ilmoittautuminen)

Työelämävastaava

 • Tampereen varhaiskasvatuksen opettajat ry:n kokouksissa käyminen ja yhteydenpito heidän kanssaan
 • Keskusteluiltojen järjestäminen
 • Työtarjousten välittäminen jäsenistölle
 • Työelämään liittyvien asioiden informointi

Alumnivastaava 

 • Luo yhteyttä ITU ry:n entisten ja nykyisten jäsenien välille
 • Ylläpitäjä "Itut kautta aikojen" -Facebook-ryhmässä

Tapahtumavastaava

 • Tapahtumien suunnittelu, järjestäminen ja niistä infoaminen
 • Tapahtumatoimikunnan organisointi (jäsenten rekrytointi, vastuun delegointi)
 • Yhteydenpito muiden ainejärjestöjen tapahtumavastaaviin

Tuutorivastaava

 • Tuutoreiden rekrytointi
 • Tuutoritoiminnnan organisointi (mm. tuutorikoulutukset, fuksitapahtumat)
 • Yhteistyö muiden EDUn järjestöjen kanssa tuutoroinnin ja fuksitapahtumien osalta
 • Tuutoripalautteen kerääminen fukseilta sekä tuutoreilta

Tuotevastaava

 • Tuotemyynti (tapahtumat, facebook merkkitori, ITU:n myyntilomake)
 • ITU:n haalarimerkkien ja muiden tuotteiden tilaus
 • Haalarimerkkien postittaminen

Viestintävastaava

 • Ainejärjestön asioiden tiedottaminen jäsenistölle
 • Viikkokirje
 • Nettisivujen päivittäminen
 • Facebookin ja Instagramin ylläpito
 • Viestintätiimin johtaminen
 • Viestintäkalenterin ylläpito

Liikuntavastaava

 • SportUnin uutisten välitys
 • Liikuntatapahtumien suunnittelu, järjestäminen
 • EDUn salivuoroista tiedottaminen
 • ITUn vapaa-aika ja liikunta -Facebook-ryhmän ylläpitäminen

Excursiovastaava

 • Excursioiden suunnittelu ja toteutus

Yritysyhteistyövastaava

 • Yhteydenpito yrityksiin
 • Mahdollisten yhteistöiden sopiminen

Kansainvälisyysvastaava

 • KV-tuutorien rekrytointi
 • Yhteydenpito EDUn muihin KV-vastaaviin

Kestävän kehityksen vastaava

 • Miettii keinoja saada ITUn toiminnasta mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaa (kestävät hankinnat, kierrättäminen yms.)
 • Tiedottaa jäsenistöä ympäristöasioista