Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 11 § mukainen rekisteriseloste


1 Rekisterin nimi

Ainejärjestö ITU ry:n jäsenrekisteri


2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Ainejärjestö ITU ry

Verkkosivut: itury.fi

Osoite: ITU ry

Kasvatustieteiden yksikkö

PL 607

33014 Tampereen yliopisto

Sähköposti: itu-hallitus@lists.tuni.fi


2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ainejärjestö ITU ry:n jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen sihteeri. Kulloinenkin sihteeri sekä hänen yhteystietonsa löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta osiosta Hallitus.


3 Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.


4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään jäsenen sähköpostiosoite, yliopiston peruspalvelutunnus ja opintojen aloittamisvuosi.


5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella hänen liittyessään yhdistyksen jäseneksi. Perusteena tietojen tallentamiselle on täten rekisteröidyn suostumus tietojen tallentamiseen.


6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja yhdistyksen jäsenistä voidaan luovuttaa yhdistyksen ulkopuolelle tilanteissa, joissa se on jäsenten edun mukaista. Esimerkiksi Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton Talvipäiville osallistuvien ITU ry:n jäsenten nimet ilmoitetaan SOOLille, jotta jäsenet saavat osallistua alennettuun hintaan. Yhdistyksen jäsenet ilmoitetaan myös Tampereen yliopiston tietopalveluun, jotta heidät voidaan lisätä yhdistyksen sähköpostilistalle.

Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle


7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri on yhdistyksen sihteerin hallussa ja sitä käsittelevät pääasiassa vain yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja.


8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.