Yhdenvertaisuussuunnitelma

Ainejärjestö ITU ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on luoda tarkat linjat ainejärjestö ITU ry:n yhdenvertaisuuden edistämiselle.

Tämä asiakirja ohjaa ainejärjestö ITU ry:n toimintaa ja edistää siten sen jäsenten ja muiden sen piirissä toimivien henkilöiden yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus huomioidaan ITU ry:n kaikessa toiminnassa niin hallitustyössä, tapahtumissa, viestinnässä kuin tuutoroinnissa.

Yhdenvertaisuus käsitteenä

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, kuten yhdenvertaisuuslaissa on kirjattu, kaikkien ihmisten samanarvoisuutta ja vapautta olla tulematta syrjityksi mistään henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuuden toteuttaminen taas tarkoittaa, että jokaisella henkilöllä on oltava mahdollisuus osallistua ja tulla kohdelluksi yhdenvertaisena riippumatta hänen taustastaan.

Järjestö ja hallitus

Yhdenvertaisuussuunnitelma velvoittaa kaikkia ITU ry:n toimijoita. Jokainen ITU ry:n jäsen on arvokas osa yhteisöämme ja kaikki ovat tervetulleita tapahtumiin omana itsenään. Huomioimme jäsentemme moninaisuuden emmekä hyväksy syrjintää, häirintää, kiusaamista tai rasismia toiminnassamme. Hallitustoiminnan tulee olla kaikille mahdollista ja avointa.

Esteetön ITU

Huomioimme toiminnassamme esteettömyyden jäsenten tarpeiden mukaisesti. Kuulemme osallistujien tarpeita tapahtumakohtaisesti ja pyrimme mahdollistamaan kaikkien osallistumisen tapahtumiin.

Tapahtumat ja tuutorointi

Tapahtumamme ovat esteettömiä ja pyrimme huomioimaan niissä osallistujien erityistarpeet niin, että kaikki ovat tervetulleita omana itsenään. Tapahtumamme ovat syrjinnästä, häirinnästä, kiusaamisesta ja rasismista vapaita. Noudatamme tapahtumissa turvallisen tilan periaatteita ja tapahtumiin nimetään kaksi turvahenkilöä. Toiminnassamme emme painosta ketään päihteiden käyttöön.

Viestintä

Viestinnässämme otamme huomioon jäsenten monimuotoisuuden ja panostamme viestinnän saavutettavuuteen. Viestimme suomeksi ja englanniksi. Viestintämme on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Viestimme sensitiivisesti.