Tunnustusohjesääntö

1§ Tässä ohjesäännössä säädetään Ainejärjestö ITU ry:n ansiomerkin myöntämisen perusteista ja käytännöistä. Ohjesääntöä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

2§ Yhdistyksellä on käytössä ansiomerkki.

3§ Ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen nykyiselle tai entiselle jäsenelle, joka on poikkeuksellisen ansioituneesti toiminut yhdistyksen hyväksi tai edistänyt sen tarkoitusta.

4§ Ansiomerkin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet voivat perustellen tehdä hallitukselle esityksiä palkittavaksi henkilöksi. Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan yhdistyksen vuosijuhlassa tai hallituksen päätöksestä muussa tilaisuudessa.

5§ Ansiomerkkiä käytetään akateemisissa juhlissa sekä muissa merkin arvolle sopivissa tilaisuuksissa. Ansiomerkkiä kannetaan ainejärjestönauhassa, puvun rintataskun käänteessä tai puvun vasemmassa miehustassa.

6§ Yhdistyksen hallituksen on pidettävä kirjaa ansiomerkin saajista, myöntämisajankohdasta sekä myöntämisperusteista.


Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 22.11.2018